Tujuan Merdeka

“…dan janganlah engkau takut kepada manusia (tapi)  tapi takut lah kepadak-Ku (Allah). Dan janganlah engaku menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang di turunkan Allah , mereka itu adalah orang-orang yang kafir” .(Q.S. Al-maa-idah 5:44)             menurut syari`at islam , berupaya memperjuangkan kemerdekaan dari pejajahan adalah  syar’i, jadi tidak tercela. Yang tidak syar’i dan yang di benci Allah Ta’ala ialah setelah merdeka, justru melakukan invasi ke negeri-negeri yang bangsanya lemah, lalu menjajahnya, seperti yang dilakukan amerika terhadap muslim Afghanistan dan muslim Iraq, Zionis Israel terhadap Palestina (untuk selanjutnya belum di ketahui ...

Read More