Ibrahim AS adalah Pemimpin Ideal

“ Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, Alquran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai pentunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman ( QS. Yusuf : 111).          Mengawali kegiatan kita di pagi yang mulia ini tiada kata yang pantas kita ucapkan dan sanjungkan kecuali memanjadkan puji syukur sembah sujud taat setia kepada Zat yang Maha dari segala maha, Maha pengasih tak pilih kasih Maha Penyayang terhadap hambanya yang taat tunduk patuh kepada-Nya. Yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi...

Read More